เตือนจิตร เข้มแข็ง

รหัส: 6401102041
ที่อยู่: โรงเรียนเมืองพัทยา 2
5/70 หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร:0943624334
E-mail: phattarawadeekk@gmail.com
FB:เตือนจิตร เข้มแข็ง

Close