พระมหาไพรัช ปภสฺสโร

รหัสนิสิต 6401102005
วัดดอนเมือง พระอารามหลวง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 086-9223214
LineID sojeewon
อีเมล์ mahapairat2518@gmail.com
Facebook โชจีวอนคิกขุ
คติธรรม: คำชมคือแค่ลมปาก คำดูถูกต่างหากคือแรงผลักดัน

Close