พระมหาพง​ษ์ เทพ​ปภากโร/ล้อ​ประเสริฐ​ (กอล์ฟ)

รหัสนิสิต: 6401102004
ตำแหน่ง : ครูพระสอนศีลธรรม
วัดเปรม​ประชา​ ต.บาง​พูน​ อ.เมือง​ปทุมธานี​ จ.ปทุมธานี​ 12120​
โทรศัพท์ : 0890381673​
อีเมล์: golfclove@gmail.com​
Facebook: พระมหา​พงษ์​เทพ​ ล้อ​ประเสริฐ​

Close