พระปลัด เกื้อกูล สุภนนฺโท/พงศนันทน์

รหัสนิสิต: 6401102007
ตำแหน่ง: หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน: วัดพระธรรมกาย 23/2หมู่7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ที่อยู่/ที่ทำงาน: ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 310 หมู่ที่10 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ที่อยู่ปัจจุบัน: พุทธอุทยานนานาชาติชัยภูมิ 50-53 หมู่8 ถ.ชัยภูมิ-แก้งคร้อ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์: 081-592-6631
Line ID: pkk072
อีเมล์: pkk072ok@gmail.com

Close