พระครูปลัดรัตน์ ฐิตคุโณ/ดิษสังวร (รัตน์)

รหัสนิสิต: 6401102006
เจ้าอาวาส ผช.วัดปทุมวงษาวาส
ที่อยู่: วัดปทุมวงษาวาส หมู่4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
โทรศัพท์: 080-973-6934
Line ID: rat59514
อีเมล์: Phrakhrupaladrat@gmail.com

Close