นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล (ออม)

รหัสนิสิต: 6401102023
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่/หรือที่ทำงาน : โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โทรศัพท์: 0821667887
LineID: 0821667887
E-mail: arunrat.sat90@gmail.com
Facebook: arunrat satsagul

Close