นายสุธีร์ เครือวรรณ์ (แบด)

รหัสนิสิต : ๖๔๐๑๑๐๒๐๒๒
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
ที่อยู่ ๘/๒ หมู่ ๑ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๘๑ - ๑๗๘๗๒๕๙
E-Mail : suteekruawan@gmail.com
ID LINE : Batscout
FaceBook : สุธีร์ เครือวรรณ์ ได้ดีเพราะมีพ่อ

Close