นายปราโมทย์ เมืองสังข์ ( โมทย์ )

รหัสนิสิต : 6401102015
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่/หรือที่ทำงาน : โรงเรียนจินดาบำรุง เลขที่ 37 ซอยคู้บอน 13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0809146119
LineID : pramote1919
อีเมล์ : 9pramote1919@gmail.com

Close