นายชนากร ศาสตร์สกุล (โอห์ม)

รหัสนิสิต: 6401102013
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่/หรือที่ทำงาน : โรงเรียนวัดท่ามะนาว หมู่ 4 ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์: 0841430490
LineID: ohmomega
E-mail: beebeen02@gmail.com
Facebook: Chanakorn Satsagul

Close