นางสาวสุพัตรา เจริญนา (ตาล)

รหัสนิสิต 6401102033
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 18 ม.3 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ 064-1231716
Line ID : tan0902
Email : tanzaa09@gmail.com
Facebook : Looktan ST

Close