นางสาวมนัสนันท์ บุญปู่ (นันท์)

รหัสนิสิต : 6401102031
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งออก
ที่อยู่ : 99/474 หมู่บ้านประดับดาว ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ : 084-3765469
ID LINE : nannun_afc
E-mail : nanuntn@gmail.com

Close