นางภัทรวดี เข้มแข็ง (เตือน)

6401102041
Phattarawafeekk@gmail.com
0819380568
รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา เชี่ยวชาญ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 เจริญราษฎร์อุทิศ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Close