นางกุสุมา ยี่ภู่ (แหม่ม)

รหัสนิสิต : 6401102025
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดศรีประชา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 สพป.อยุธยา เขต 1
ที่อยู่: 14/2600 หมู่ 1 หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 095 2480458
อีเมล์ : kusumayeepu@gmail.com
Facebook : kusuma s yeepu

Close