ป.เอก ค.ด. รุ่นที่ 9/2562

ว่าที่พันตรี ดร.ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย

รหัสนิสิต : 6201102025

 • 0863146149
 • 44/130 หมู่บ้านพนาสนธิ์ การ์เด้นโฮม 8 ถนนนิมิตใหม่ ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
พระเจษฎา ญาณิสฺสโร, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102016

 • 0806024749
 • วัดบางปิ้ง 99 หมู่ 5 บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270
พระสุริยา	ฐิตปสาโท, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102024

 • 0897930855
 • วัดพระธรรมกาย 23/3 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
พระสุริยา	ฐิตปสาโท, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102024

 • 0897930855
 • วัดพระธรรมกาย 23/3 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
พระสมุห์ยุทธนา	อนุทโย, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102020

 • 0621869949
 • วัดโชติการาม 36 ม.3 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
พระมหาอภิชาติ	ชยเมธี, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102012

 • 0808088684
 • วัดภาณุรังษี 327 ซ.จรัญฯ 35 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
พระมหาวิจิตร 	อินฺทธมฺโม, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102010

 • 0879816445
 • 12 หมู่1 บางไผ่ เมือง นนทบุรี 11000 โทร.0879816445
พระมหาพรศักดิ์	วรสกฺโก, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102038

 • 0852453441
 • วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐0
พระมหาปริญญา เตชปญฺโญ

รหัสนิสิต : 6201102009

 • 0992241591
 • เลขที่8 วัดโพธิทอง(ซอยสุขสวัสดิ์26) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
พระมหาประพฤติ พุทฺธิชโย, ดร.

รหัสนิสิต : 620110200

 • 80846530656
 • วัดพระธรรมกาย 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
พระมหาบัณฑิต	ปณฺฑิตเมธี, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102048

 • 0627456856
 • วัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120
พระมหาบริบูรณ์	ปริสุทฺโธ, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102007

 • 0858763998
 • 32 ม.1 วัดสำโรงใต้ สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทร.0858763998
พระมหาธีรวัฒน์	สกฺกธมฺโม, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102004

 • 0924676517
 • วัดใหม่ทองเสน 74 ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี เขต/อำเภอ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
พระมหาชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102003

 • 0844606836
 • คณะ 6 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
พระธีรพัฒน์ กุลธีโร, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102019

 • 0835406603
 • วัดพระธรรมกาย 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102017

 • 0837638283
 • วัดพระธรรมกาน 23/2 หมู่ 7 คลองสาม เขต/อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
พระชาญชัย อินฺทญาโณ, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102046

 • 0654419951
 • วัดสายไหม 37 หมู่ 3 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
พระครูวิธานวรานุกูล, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102037

 • 0814311563
 • วัดลากระดาน 40 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
พระครูปลัดเมธาลักษณ์ ฐิตโสภโณ, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102043

 • 0630598945
 • วัดใต้ พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
พระครูปลัดสมนึก สมณธมฺโม, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102022

 • 0858376998
 • วัดบึงบาประภาสะวัต 43 หมู่ 4 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170
พระครูปลัดประสิทธิ์	ฐิติโก, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102014

 • 0882698150
 • วัดทศทิศาราม บึงทองหลาง ลาลูกกา ปทุมธานี 12150
พระครูนวการวิมล, ดร.

รหัสนิสิต : 6201102001

 • 0818202483
 • วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ดร.วาสนา จินดาสวัสดิ์

รหัสนิสิต : 6201102040

 • 0819024085
 • หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะลบ ตำบล แม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320
ดร.วาสนา	จินดาสวัสดิ์

รหัสนิสิต : 6201102040

 • 819024085
 • หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะลบ ตำบล แม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320
ดร.มาโนช หัทยามาตย์

รหัสนิสิต : 6201102030

 • 0922834118
 • 33 ม.5 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ดร.พงศ์พิชญ์	ต่วนภูษา

รหัสนิสิต : 6101102017

 • 0863367514
 • 88/97 ม.4 ต,คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ดร.พงศกร มงคลหมู่

รหัสนิสิต : 6201102028

 • 0819911211
 • ๕/๒ หมู่ที่ ๓ ต. รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ดร.ปราณี	นาคทอง

รหัสนิสิต : 6201102049

 • 0957302463
 • 59/93 ม.3 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 11110
ดร.ธีร์ ภวังคนันท์

รหัสนิสิต : 6201102026

 • 0858763998
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ดร.ณฤดีณัฏฐา รัตนกระจ่างศิลป์

รหัสนิสิต : 6201102033

 • 0873112255
 • 36/8 ถนนเพชรพัฒนา ต. ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ดร.จันทร์เพ็ญ	ลาภมากผล

รหัสนิสิต : 6201102032

 • 0891271564
 • ที่อยู่ 152/1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Close