ป.เอก ค.ด. รุ่นที่ 11/2564

คณิตพงศ์ พิมพ์มีลาย

รหัสนิสิต 6401102012
ตำแหน่งครู
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 084-0222201
Line Id : max0222201
Facebook : kanitpong Max
E-mail : max0222201@gmail.com

นางกุสุมา ยี่ภู่ (แหม่ม)

รหัสนิสิต : 6401102025
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดศรีประชา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 สพป.อยุธยา เขต 1
ที่อยู่: 14/2600 หมู่ 1 หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 095 2480458
อีเมล์ : kusumayeepu@gmail.com
Facebook : kusuma s yeepu

นางขวัญชนก คงพิบูลย์

รหัสนิสิต : 6401102026
ตำแหน่ง : รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) จ.พระนครศรีอยุธยา13000
โทรศัพท์ : 081-8517424
E-mail : khwanchnokkongpibool@gmail.com
Line ID : TK328411
Facebook : Khwanchnok Kongpibul

นางพักตร์วิไล ชำปฏิ (จูน)

รหัสนิสิต : 6401102030
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด
ที่อยู่/ที่ทำงาน : โรงเรียนคลองขวาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 096-9964542
E-mail : junez3618@gmail.com
Facebook : Pakwilai Champati

นางภัทรวดี เข้มแข็ง (เตือน)

6401102041
Phattarawafeekk@gmail.com
0819380568
รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา เชี่ยวชาญ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 เจริญราษฎร์อุทิศ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร (เก๋)

รหัสนิสิต: 6401102024
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ที่อยู่/หรือที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
โทรศัพท์ 0958599514
อีเมล์: Guncha 2915@gmail.com
Facebook: Khunchaporn Panphet

นางสาวฉัตร์นภัส แพทย์สิทธิ์ (ปอ)

รหัสนิสิต : 6401102027
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 080-5146985
Line ID : taetaya
E-mail : tammada4@gmail.com
Facebook : Por Taetaya

นางสาวชลิดา ทรัพยะประภา (ดา)

รหัสนิสิต : 6401102028
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง
ที่ทำงาน : กระทรวงการคลัง ถ. พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 094-9915885
e-mail : chalidasap@gmail.com

นางสาวปาลิดา นามเสนาะ (ฝน)

รหัสนิสิต : 6401102029
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่/หรือที่ทำงาน : โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 265 หมู่ 6 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โทรศัพท์ : 0822389875
E-mail : palida.namsanor@gmail.com
LineID : chutchamin
Facebook : Palida Namsanor

นางสาวมนัสนันท์ บุญปู่ (นันท์)

รหัสนิสิต : 6401102031
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งออก
ที่อยู่ : 99/474 หมู่บ้านประดับดาว ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ : 084-3765469
ID LINE : nannun_afc
E-mail : nanuntn@gmail.com

นางสาวมุทิตา อังคุระษี (มุ)

รหัสนิสิต 6401102032
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ 99/739 หมู่ 2 ถ.หนามแดง-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10549
โทรศัพท์ 098-5375971
Line ID : aromujang
Email : muthita2701@gmail.com
Facebook : Muthita Angkurasi

นางสาวสุพัตรา เจริญนา (ตาล)

รหัสนิสิต 6401102033
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 18 ม.3 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ 064-1231716
Line ID : tan0902
Email : tanzaa09@gmail.com
Facebook : Looktan ST

นางสาวอนิสา สังข์เจริญ (สร้อย)

รหัสนิสิต 6401102035
ตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ 81/3 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 081-2582921
Line ID : kuranisa
Email : anisa.sang@gmail.com
Facebook : kikoo.sang

นางสาวอิสยาภรณ์ เทพประสิทธิ์ (ยุ้ย)

รหัสนิสิต: ๖๔๐๑๑๐๒๐๓๖
นักวิชาการศึกษา
สนง.เทศบาลตำบลบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ๒๖๑๑๐
ที่อยู่: ๒๖๒ ม.๑๑ ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย ๔๒๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐๘๐-๗๖๒๒๐๘๐
E-Mail : D94564@gmail.com
ID LINE : yui88881
FaceBook: ยุ้ย อิสยาภรณ์

นายกฤษณะ สายสมบัติ (อาร์ต)

รหัสนิสิต 6401102011
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3
ที่อยู่ 52/9 หมู่ 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ 0899488668
E-mail : Kritsana.s2560@gmail.com
ID:Line Arterkj1
Facebook : Kritsana Saisombat

นายชนากร ศาสตร์สกุล (โอห์ม)

รหัสนิสิต: 6401102013
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่/หรือที่ทำงาน : โรงเรียนวัดท่ามะนาว หมู่ 4 ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์: 0841430490
LineID: ohmomega
E-mail: beebeen02@gmail.com
Facebook: Chanakorn Satsagul

นายธีรวีร์ แพบัว

รหัสนิสิต : 6401102045
ตำแหน่ง : ครู และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 064-9344987
Line ID : Johnney2016
Facebook : John Theerawee

นายปราโมทย์ เมืองสังข์ ( โมทย์ )

รหัสนิสิต : 6401102015
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่/หรือที่ทำงาน : โรงเรียนจินดาบำรุง เลขที่ 37 ซอยคู้บอน 13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0809146119
LineID : pramote1919
อีเมล์ : 9pramote1919@gmail.com

นายวีรยุทธ วงษ์เขียว (ตุ้ย)

รหัสนิสิต : 6401102019
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 081-9918777
E-mail : w.weerayuth@gmail.com
Line ID : mr.itui
Facebook : Weerayuth Wongkhiao

นายวีรยุทธ วีระคำ (ซิ่ง)

รหัสนิสิต:6401102018
ตำแหน่ง: ครู
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1/8 ม.4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : 086-1145714
Line ID :0861145714
E-mail : kruzing212@gmail.com

นายสุธีร์ เครือวรรณ์ (แบด)

รหัสนิสิต : ๖๔๐๑๑๐๒๐๒๒
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
ที่อยู่ ๘/๒ หมู่ ๑ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๘๑ - ๑๗๘๗๒๕๙
E-Mail : suteekruawan@gmail.com
ID LINE : Batscout
FaceBook : สุธีร์ เครือวรรณ์ ได้ดีเพราะมีพ่อ

นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล (ออม)

รหัสนิสิต: 6401102023
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่/หรือที่ทำงาน : โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โทรศัพท์: 0821667887
LineID: 0821667887
E-mail: arunrat.sat90@gmail.com
Facebook: arunrat satsagul

พระครูปลัดรัตน์ ฐิตคุโณ/ดิษสังวร (รัตน์)

รหัสนิสิต: 6401102006
เจ้าอาวาส ผช.วัดปทุมวงษาวาส
ที่อยู่: วัดปทุมวงษาวาส หมู่4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
โทรศัพท์: 080-973-6934
Line ID: rat59514
อีเมล์: Phrakhrupaladrat@gmail.com

พระครูวิบูลสรกิจ (สุพัฒน์พงษ์ ธรรมมิยะ/สุขวฑฺฒโน (แต้ม)

รหัสนิสิต: 6401102037
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่อยู่: วัดเครือวัลย์วรวิหาร ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600​
โทรศัพท์ : 0872207081
Line ID : Taem_1234567
อีเมล์: tam_zuza@yahoo.co.th
Facebook: Supatpong Sukawattano

พระครูสุนทรธรรมากร( สุชีพ)

รหัสนิสิต: 6401102001
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดบึงน้ำรักษ์ 10 ม. 8 ต.บึงน้ำรักษ์ อ, บางน้ำเปรี้ยว จ,ฉะเชิงเทรา 24170
Phone : 0618254652
phra2546@gmail.com
line : Id 0618254652
Facebook : พระสูชีพ สุจิตโต

พระดิเรกศักดิ์ อตฺตทีโป (พิมพบุตร)

รหัสนิสิต 6401102009
รุ่นที่ 11 คณะครุศาสตร์ มจร.ส่วนกลาง
วัดใหม่ทองเสน ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.0993382904
e-mail: direksakpimphabut2526@gmail.com

พระปลัด เกื้อกูล สุภนนฺโท/พงศนันทน์

รหัสนิสิต: 6401102007
ตำแหน่ง: หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน: วัดพระธรรมกาย 23/2หมู่7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ที่อยู่/ที่ทำงาน: ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 310 หมู่ที่10 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ที่อยู่ปัจจุบัน: พุทธอุทยานนานาชาติชัยภูมิ 50-53 หมู่8 ถ.ชัยภูมิ-แก้งคร้อ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์: 081-592-6631
Line ID: pkk072
อีเมล์: pkk072ok@gmail.com

พระปลัดชัยรัตน์ ปิยสีโล/เกตุสุวรรณ์

วัดบางกง เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
โทรศัพท์ 0817584431
Line ID 0813858427
e-mail ssr4431@gmail.com
Facebook Chairat Ketsuwan

พระมหากัมพล อตฺถปาโล

รหัสนิสิต 6401102002
ที่อยู่ 79 ม.1 หอพักนิสิตเอ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-3965999
Line ID : gofreemonk
Email : freemonk.072@gmail.com
Facebook : กัมพล ชำนาญ

พระมหาชวลิต โฆสชโว (โภควรากร)

พระมหาชวลิต โฆสชโว
รหัสนิสิต : 6401102038
ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 08-9645-2829
E-Mail : Chamic2530@gmail.com
Line ID : Pmic
Facebook : Cha Sonsun

พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร (สิมพา)

พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
รหัสนิสิต : 6401102003
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล, หัวหน้างานปกครองและวินัยนักเรียน, ครูพระสอนศีลธรรม มมร.
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
โทรศัพท์ : 09-2526-1514
Line ID : Pong2729
Facebook : ฐานังกรณ์ ภิกขุ

พระมหาพง​ษ์ เทพ​ปภากโร/ล้อ​ประเสริฐ​ (กอล์ฟ)

รหัสนิสิต: 6401102004
ตำแหน่ง : ครูพระสอนศีลธรรม
วัดเปรม​ประชา​ ต.บาง​พูน​ อ.เมือง​ปทุมธานี​ จ.ปทุมธานี​ 12120​
โทรศัพท์ : 0890381673​
อีเมล์: golfclove@gmail.com​
Facebook: พระมหา​พงษ์​เทพ​ ล้อ​ประเสริฐ​

พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย (ติวาปี)

รหัสนิสิต: 6401102043
ตำแหน่ง: ผอ.โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Phone : 090-557-1562
suphachai051217@gmail.comId line
line : suphachai2517
Facebook : จารุตม์ พุทธินันท์

พระมหาไพรัช ปภสฺสโร

รหัสนิสิต 6401102005
วัดดอนเมือง พระอารามหลวง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 086-9223214
LineID sojeewon
อีเมล์ mahapairat2518@gmail.com
Facebook โชจีวอนคิกขุ
คติธรรม: คำชมคือแค่ลมปาก คำดูถูกต่างหากคือแรงผลักดัน

พระอธิการชยุต เตชธมฺโม

รหัสนิสิต 6401102008
รุ่นที่ 11 คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง
ตำแหน่ง...........................
หน่วยงาน......................
ที่อยู่/วัด.......................
โทร............................
ไลน์ไอดี......................
อีเมล์...........................
เฟซบุ๊ก.....................

พระไพบูลย์ พุทฺธิธโช (วงษ์แหวน)

รหัสนิสิต : 6401102039
ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0825155626
E-mail : wongboon2528@gmail.com
Line-ID : 0825155626
Facebook : Ppibulet Bean

ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย มงคลธง

รหัสนิสิต 6401102044
ตำแหน่ง ครู
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ที่อยู่ 19/4 หมู่ 3 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร 0815705641
Line Id 0815705641
E mail watsena1618@gmail.com
Facebook วัฒน์ มงคล

ว่าที่ร้อยตรีบุญญาธิการ รอดคำ

รหัสนิสิต ๖๔๐๑๑๐๒๐๑๔
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๐๖๙๒๙๔๖๓
ID LINE : powerbank99
E-mail : boonya110120@gmail.com
คติ : ความรู้สร้างโอกาส ประสบการณ์สร้างความสำเร็จ

ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น

รหัสนิสิต : 6401102020
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ
โรงเรียนวัดแสงมณี ม.3 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โทรศัพท์ : 065-1914196
Line ID : Kru_birth
E-mail : birth.cit2532@gmail.com
Facebook : Suntisuk Changyen

สุธิเดช สุวรรณลา

รหัสนิสิต 6401102021
ตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ 101/1 ห้อง 210 เพลินเพลินคอนโดมิเนียม ต บางพูน อ เมืองปทุมธานี จ ปทุมธานี
โทรศัพท์ 08563416969
Line ID : sutidate suwanla
Email : sutidate@gmail.com
Facebook : sutidate suwanla

สุภานี สินไชย (ดาว)

รหัสนิสิต : 6401102034
เจ้าของโรงเรียนธนินทรวิทยา และอนุบาลธนินทร
131/616 คอนโดเบลพระราม 9 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10210
โทรศัพท์ 085-5550820
Email : daodaosinchai@gmail.com
"เรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาตลอดชีวิต"

เตือนจิตร เข้มแข็ง

รหัส: 6401102041
ที่อยู่: โรงเรียนเมืองพัทยา 2
5/70 หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร:0943624334
E-mail: phattarawadeekk@gmail.com
FB:เตือนจิตร เข้มแข็ง

Close