ข่าวสารสไลด์

รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 66

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก
ระหว่างวันที่ 1 มค – 31 พค 66
“หลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐานคุรุสภา บูรณาการวิถีพุทธ”

สมัครเรียนออนไลน์ ที่นี่

ติดต่อสอบถาม โทร.
089 068 4937, 089 056 1581,
095 542 6695,098 928 8093

Show More

Related Articles

Close