ข่าวสารปฎิทินกิจกรรมสไลด์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร. ซึ่งจะมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร. ซึ่งจะมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
——————-
ติดต่อสอบถาม โทร. 089 068 4937, 089 056 1581, 095 542 6695, 094 356 4616
Facebook: พุทธบริหารการศึกษา มจร.
เว็บไซต์ https://eda.mcu.ac.th
——————
ห้องประชุมและห้องสอบ
๑. ห้องลงทะเบียนเข้าสอบ https://forms.gle/zbTDea7eMZUv4gt9A
๒. ห้องประชุมเตรียมสอบ https://meet.google.com/sgb-srqx-inr
๓. ห้องสอบข้อเขียน https://tinyurl.com/yz8ksk6o
๔. ห้องสอบสัมภาษณ์ ๑ https://meet.google.com/sug-vqfy-zyc
๕. ห้องสอบสัมภาษณ์ ๒ https://meet.google.com/jce-zfzt-jcs
๖. ห้องสอบสัมภาษณ์ ๓ https://meet.google.com/rgf-vmzr-bgq
๗. ห้องสอบสัมภาษณ์ ๔ https://meet.google.com/jnd-fvwg-zty
๘. ห้องสอบสัมภาษณ์ ๕ https://meet.google.com/pxx-odqu-fkv
———————-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Show More

Related Articles

Close