ผลงานและรางวัล

รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ และคณะ ที่ได้รับรางวัล BEST PAPERS AWARD

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ และคณะ ที่ได้รับรางวัล BEST PAPERS AWARD ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary skills in the 21st century research” (ICTEMR_2021) On 27th -28th March 2021 l Institute Innovation Technology Educational and Research for Eastern Institute of technology Suvarnabhumi (EITS), Thailand.
Tags
Show More

Related Articles

Close