ผลงานวิชาการผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ หลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ หลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ
Asst. Prof. Dr. PhrakhruOpatnontakitti (Sakda Obhāso)
Development of Academic Administration Graduate in Faculty of Education Mahachulalongkornrajavidyalaya University
#SCOPUS PUBLICATION Q4
VOL. 58 NO. 1 (2021): VOLUME 58 NO. 1 (2021)
อ้างอิงแหล่งข้อมูล:
Tags
Show More
Close