ข่าวสารผลงานวิชาการผลงานและรางวัล

รางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2021

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์และอาจารย์พิเศษ หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2021
2nd International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER – 2021)
จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัล BEST PAPER AWARD
>>>เจ้าของงานวิจัย คือ Dr. Phrakrusoponpattaravet (Ittipol Padhãniko)
ชื่องานวิจัย Model of Activity Development to Promote Students’ Morality in Primary School
2. รางวัล BEST PAPER PRESENTATION AWARD
>>>เจ้าของงานวิจัย คือ Dr. Phrakrusoponpattaravet (Ittipol Padhãniko)
ชื่องานวิจัย Development of Human Relations for the Happiness in New Normal Era
3. รางวัล BEST PAPER PRESENTATION AWARD
>>>เจ้าของงานวิจัย คือ Dr.Lampong Klomkul
ชื่องานวิจัย COVID-19 Pandemic Experiences of Filipinos: Basis for the Development of a Coping Program
อ้างอิงแหล่งข้อมูล https://icmcer.com/
Tags
Show More

Related Articles

Close