ผลงานวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ หลักสูตร ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ หลักสูตร ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ
Assoc. Prof. Dr. Sin Ngamprakhon
Educational Administration: Concept, Theory and Management
#SCOPUS PUBLICATION Q4
Psychology and Education Journal
VOL. 58 NO. 1 (2021): VOLUME 58 NO. 1 (2021)
อ้างอิงแหล่งข้อมูล:
Tags
Show More
Close