ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูในยุคดิจิทัล

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูในยุคดิจิทัล วิทยากรโดย ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ทางระบบออนไลน์
Facebooklive: https://www.facebook.com/mcu.medlive

ระบบประชุม Zoom https://zoom.us/my/mcuzoom27
Meeting id: 584 393 5259 Passcode: 450 981

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
https://forms.gle/DiUDEeiBww7Xv1uv8

แบบประเมินความพึงพอใจ (มีเกียรติบัตร)
https://forms.gle/rc44q3BQM4s8vRXT9

Tags
Show More

Related Articles

Close