วิดีโอ

สัมมนาพระพุทธศาสนาการใช้เทคโนโลยีสื่อธรรมให้สัมฤทธิ์ผลในยุคดิสรับ (Disruption)

สัมมนาพระพุทธศาสนาการใช้เทคโนโลยีสื่อธรรมให้สัมฤทธิ์ผลในยุคดิสรับ (Disruption) ผ่านระบบออนไลน์ zoom วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ณห้อง studio mcu TV ชั้น 4 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕ กันยายน ๒๕๖๓: MCU TV Live

Tags
Show More
Close